Antistatik Ayakkabı

Öncelikle ESD kelimisenin açılımını yapalım. ESD “Elektrostatik Deşarjın” kısaltılmasıdır. Statik Elektrostatik deşarjları her gün yaşayabileceğimiz fiziksel bir durumdur.


İş güvenliği ayakkabısı olan antistatik ayakkabı, elektrostatik yüklerin dağıtılarak elektrostatik birikimlerin en aza indirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve elektrik cihazlarından üzerinde elektrik bulunan çıplak kısımlardan kaynaklanabilecek elektrik şoku riskinin tamamıyla ortadan kaldırılmadığı durumlarda giyilmelidir.


Bununla beraber, antistatik ayakkabı ayakla zemin arasında sadece bir direnç görevi gördüğünden elektrik şoklarına karşı yeterli korumayı sağlamayı garanti etmez. Elektrik şoku riski tamamen ortadan kaldırılmadıysa bu riskten korunmak için ilave tedbirler alınması gereklidir. Ancak, kullanıcılar bazı şartlar altında ayakkabının yeterli koruma sağlayamayacağı konusunda uyarılmalı ve kullanıcıyı koruyacak ilave tedbirler her zaman alınmalıdır.


Elektronik – telekomünikasyon alanında cihazların ve sistemlerin üretim, bakım, tamir aşamasında kullanılan ayakkabılardır.
İş Güvenliğine Uygun ESD Ayakkabılarımızı Demir Kundura Adresini Ziyaret Ederek Seçebilirsiniz…

Demir Safety