İnşaat Ayakkabısı

Dünyanın her yerinde inşaat sektörü en tehlikeli iş kollarından biridir. ILO verilerine göre gelişmiş ülkelerde inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski taşımaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde bu risk 6 kata kadar çıkmaktadır. İnşaat iş kolu ülkemizde de iş kazalarının en çok olduğu iş kollarının başında gelir.

İnşaat sektöründe çalışma yerinde ağır malzemelerin özellikle ayak parmaklarına düşmesi ayağa zarar verebilir. Bu zararları önlemek amacıyla iş güvenliği ayakkabılarından inşaat ayakkabısı kullanılmalıdır. Özellikle inşaat sektöründe ağzı yukarı dönmüş çiviler, tabana batan ve sıkça karşılaşılan bir tehlikedir. İnşaat sektöründe kullanılacak inşaat ayakkabıları çivi batmalarına karşı önleme niteliğindedir.

Demir Safety