İş Güvenliği Ayakkabısında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş güvenliği ayakkabısında dikkat edilmesi gereken hususlar
Her sektörün veya firmanın çalışma ortamlarına göre değişik riskleri vardır. İş güvenliği ayakkabıları bu riskler göz önüne alınarak farklı seçeneklerde üretilmektedir. iş güvenliği ayakkabısı satın alınırken bu riskler göz önüne alınarak satın alma yapılmalıdır. Firmalar bünyelerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Satın alma iş güvenliği uzmanının önermesiyle yapılmalıdır.

CE Etiketi: İş güvenliği ayakkabıları CE etiketine mutlaka sahip olmalıdır. İş güvenliği ayakkabısı satın alınırken CE etiketi
üzerindeki bilgilerin doğru ve tam yazılmış olmasına da dikkat edilmelidir.

Sertifika: SRC kayma standardına uygun olduğu iddia edilen ürünlerin sertifikalarında SRC ibaresi bulunmalıdır. Ürün
sertifikaları AB tarafından onaylanmış kurumlardan alınmış olmalıdır. PFI (Almanya), SATRA (İngiltere), CTC (Fransa),
RICCOTEST (İtalya) bu kurumlardan bazılarıdır.

Sertifika üzerinde, koruyucu burun başta olmak üzere, ayakkabının tüm malzeme özelliklerinin belirtilmiş olması gerekir.
Her ürün grubu için ayrı bir sertifika bulunması zorunludur. Bunun için sertifika üzerinde yazan modelin adıyla, satın almak istediğiniz modelin adının birebir aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Çelik burun gibi malzemelerin ayrı sertifikaları vardır. Bu sertifikaların ürünün kendisine ait gibi sunulmasına karşı dikkatli olunmalıdır.
Yüksek ısıya dayanıklı iddiasındaki kauçuk tabanlı ayakkabıların sertifikalarında HRO (Heat Resistant Outsole Isı Dayanımlı Taban) ibaresi bulunmalıdır.

Özellikle antistatik ve çift yoğunluklu tabanı olan ayakkabılarda en az S1 standardı aranmalıdır.

Standart - Koruma Tipi: 
İş güvenliği ayakkabıları için Avrupa’da uygulanan standart koruma tipleri vardır. (S1,S2,S3,S1P vs.)
Alıcının, bu standartlar hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi, çalışma ortamına uygun olan standarttaki ayakkabının önerilmesi gereklidir. Satın alma esnasında, ürünün özellikleri incelenmeli, etiketinde yazan standarda uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. İş güvenliği ayakkabısı seçiminde bu unsurların göz önüne alınması risklerin en aza indirgenmesini sağlarken, kullanıcının verimliliğini artırır.

Demir Safety