İş Güvenliğinde Sorumluluk

İş güvenliği olarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem almak, iş veren, işçi ve devletin işbirliği ile mümkündür.


İş Güvenliğinde İş Verenin Rolü
İş güvenliğinde iş verenin üzerine düşen görevler başında iş görenlerin yapılan işin özelliklerine uyan şartları oluşturması gelir. İş verenler, işçilerin yapacağı iş ile ilgili eğitimleri kendilerine gördürmek, işçiye ve çevreye karşı kanunların kendilerine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar. İş kazalarının % 10 – 20 si yönetim hatalarından meydana gelmektedir.


İş Güvenliğinde İşçinin Rolü
İş güvenliğinde işçinin rolü çok büyüktür. Çünkü, iş kazalarının % 80-90 oranının çalışanların hatasından ve kurallara uymamalarından kaynaklandığını göstermektedir. İşçi kendi sağlığı söz konusu olduğundan mesleki açından, mesleğine ait bilgi ve becerileri öğrenmesi ve geliştirmesi gereklidir. İş güvenliği kurallarına uyması işçinin hem sağlığını koruyacak hem de mali sorumluluk altına girmesini önleyecektir.


İş Güvenliğinde Devletin Rolü
İş güvenliği açısından devlet iş ve çalışma dünyasında kanunlara dayanan gücü ile yaptırımcı özelliğe sahiptir. Devletin yasal yükümlülükleri uygulatması yanında, Çalışma bakanlığı, çalışma hayatını düzenleyici, rehberlik edici ve eğitici çalışmaları da yerine getirir.

Demir Safety