Ayak Koruyucuların Elektriksel Özellikleri

Elektrik iletkenliği bakımından 3 farklı özellikte ayak koruyucu mevcuttur. Bunlar elektrik yalıtımlı, iletken ve antistatiktir.

Elektrik yalıtımlı ayak koruyucular, elektrik riskinin olduğu yerlerde ve çoğunlukla elektrikçiler tarafından kullanılan ayak koruyuculardır. Ayaklar aracılığıyla vücuda tehlikeli akımın geçmesini önleyerek, giyen kişiyi elektrik çarpmasına karşı korurlar.

İletken ayak koruyucular, elektriğe karşı direnci düşük olan (0 ila 100 kΩ) ve bu sebeple elektriği ileten koruyuculardır. Elektrostatik yüklerin mümkün olan en kısa sürede azaltılması gerekli ise, örneğin patlayıcılarla temas edildiğinde, elektriği ileten ayakkabılar kullanılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, iletken ayak koruyucu kullanan kişinin elektrikle teması halinde, vücuttan geçen akım şiddetinin yüksek olması sebebiyle kişi elektrik çarpmasına maruz kalır.

Antistatik özellikteki ayak koruyucular ise, statik elektriğin vücutta tehlikeli düzeylerde birikmesini önlemek için tasarlanmış ve üretilmişlerdir. Bu sebeple de yine bir miktar iletkenlik gösterirler. İlgili standarda göre, 100 kΩ‘dan fazla ve 1 000 MΩ’a eşit veya bundan daha az elektrik direncine sahip ayak koruyucular antistatik özelliktedir. Bu direnç değerlerine sahip bir ayak koruyucu (antistatik bir ayak koruyucu) kişinin üzerinde oluşan statik elektriğin güvenli bir şekilde, herhangi bir tehlike oluşturmayacak düzeyde zemine aktarılmasını sağlar. Statik elektrik boşalmasının yangın veya patlamaya neden olabileceği yerlerde mutlaka antistatik ayakkabı kullanılmalı, statik elektriğin tutuşturucu kaynak olması önlenmeye çalışılmalıdır. Ancak elektrikle temas riskinin olduğu yerlerde ve çalışmalarda antistatik ayakkabı kullanmak elektriğe karşı istenilen direncin sağlanmamasına sebep olabilir ve dolayısıyla kullananın elektrikten daha fazla etkilenmesine sebep olabilir. Bu sebeple antistatik özellikteki ayak koruyucuların elektrikle temas riski mevcut olan yerlerde kullanılmaması, gerekmektedir.

Demir Safety